Garantija

SIA Ginalas Latvija nodrošina Fiskars un Gerber garantijas servisu (šo zīmolu gadijumā parasti preces tiek vienkārši samainītas), kā arī  Milwaukee preču pēc garantijas servisu. 

Fiskars un Gerber preces var iesniegt Rīgā reģistrētājā pārstāvniecībā Brīvibas gatvē 217.

Nosūtot preci uz servisu, nepieciešams aizpildīt servisa veidlapu (servisa veidlapu var atrast šeit) un pievienot to nosūtītajai precei vai nosūtīt uz instrumenti@ginalas.lv. Ja ierīce tiek piegādāta bez iepakojuma, Pārdevējs neatbild par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies ierīces transportēšanas laikā;


Garantijas laikā ražotāja vainas dēļ radušies bojājumi, novēršami ražotāja autorizētajā servisā līdz 30 dienām no produkta nodošanas garantijas servisā dienas. Noskaidrojoties, ka remontam ir nepieciešama detaļa, kas ir jāpiegādā no ārzemēm, gaidīšanas termiņš ir pagarināms līdz 45 dienām. 

Visos gadījumos garantijas apkalpošanu tiek mēģināts veikt pēc iespējas īsākā laikā.Sūtot preci uz garantijas servisu, nepieciešams aizpildīt garantijas apkalpošanas formu un to pievienot pie sūtāmās preces vai atsūtīt uz: instrumenti@ginalas.lv
Sūtot preci uz servisu, nepieciešams pievienot faktūrrēķinu vai citu pirkšanas dokumentu un garantijas apkalpošanas formu.


Pievēršam uzmanību tam, ka:

 • visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces transportēšanu uz servisu un no tā, apmaksā Pircējs;
 • saremontētām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas laiku.

Milwaukee un Makita garantijas servisu nodrošina autorizetie servisa centri:

Milwaukee
SIA I Remontu Serviss
ints@iirs.lv
+371 26428819
Rīga, Juglas iela 14a, LV-1024
https://iirs.lv/

Makita
Makita Oy Latvia
serviss@makita.lv
+371 6796 9564
Vienības gatve 153/1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija
https://www.makita.lv/repair-service.html
 1. Precei ir 24 mēnešu kvalitātes garantija. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no ierīces pārdošanas datuma. Tas bez maksas novērš rūpnīcas defektus, kas radušies bojātu detaļu vai montāžas kļūdu dēļ. Ar daļas nomaiņu saistīto izmaksu atlīdzināšana (darbi un pašas daļas (-u) vērtība). Ierīces apkope, motora un citu detaļu grupu darbības režīmu regulēšana nav šī līguma priekšmets.
 2. Garantijas remonts tiek veikts saprātīgā termiņā, ņemot vērā nepieciešamo detaļu atrašanos Pārdevēja noliktavā. Garantijas termiņa beigās Pārdevējs apņemas veikt iekārtas apkopi, piegādājot oriģinālās detaļas, ekspluatācijas šķidrumus un citus materiālus ražotāja noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem. Ja ierīce tiek izmantota komerciāliem nolūkiem (īre u.c.), profesionālam darbam, starp Pārdevēju un Pircēju var tikt noteikti papildu garantijas nosacījumi.
 3. Ja izrādās, ka ierīces darbība neatbilst Pircēja deklarētajiem lietošanasmērķim, Pārdevējs var lauzt šo līgumu.
 4. Pircējs preci nogādā garantijas remontam pilnvarotam  STIHL pārstāvim par saviem līdzekļiem (ja vien puses nav vienojušās citādi). Ierīcei jābūt pilnībā nokomplektētai, jāuzrāda oficiāli pirkuma dokumenti (pirkuma rēķins, pirkuma čeks u.c.).
 5. Nosūtot preci uz servisu, nepieciešams aizpildīt servisa veidlapu (garantijas servisa veidlapu var atrast šeit) un pievienot to nosūtītajai precei vai nosūtīt uz instrumenti@ginalas.lv. Ja ierīce tiek piegādāta bez iepakojuma, Pārdevējs neatbild par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies ierīces transportēšanas laikā;
 6. Ne Pārdevējs, ne tā servisa darbinieks, ne ražotāja pārstāvis nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem zaudējumiem vai izmaksām, kas izriet no preces lietošanas, ja vien LR tiesību aktos nav noteikts citādi.
 7. Garantijas (bezmaksas) remonts netiek veikts, ja: a) ierīci nevar atpazīt pēc sērijas numura, b) ierīce tiek lietota nepareizi, netiek ievērotas lietošanas instrukcijā noteiktās prasības (ieteikumi), c) netiek izmantots oriģināls darba aprīkojums vai citas detaļas, palīgmateriāli , zemas kvalitātes degviela un eļļas, neatbilstoši elektrotīkla parametri un pagarinātāji (elektriskajām ierīcēm), pieslēgti nepareizam barošanas avotam (izvēloties nepareizus ampērus). , spriegums un frekvence), nepareizi uzglabāšanas apstākļi litija jonu akumulatoriem, d) ja tie ir pakļauti ārkārtējai temperatūrai; karstuma, liesmas, nepārtraukta karstuma, kas lielāks par +40 grādiem pēc Celsija, vai nepārtrauktas aukstuma iedarbības, kas pārsniedz -30 grādus pēc Celsija, dēļ; e) ierīci izmantoja nomā vai nodeva lietošanā trešās personas, kuras nav iepazinušās ar preces lietošanas instrukcijas noteikumiem; f) jebkura kļūme, ko izraisījusi ārēja ietekme (ūdens, ķīmiskie vai fizikālie faktori un trieciens) vai svešas vielas, g) nepieciešamās apkopes neveikšana, piemēram, produkta neiztīrīšana pēc lietošanas un aizsardzība no gaisa un tiešiem saules stariem, h) ) nepareiza tīrīšana vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu, piemēram, skābju vai šķīdinātāju, lietošana.
 8. Garantijas saistības neattiecas uz iekārtu daļām un darba aprīkojumu, kas nolietojas ekspluatācijas laikā: nepareizas lietošanas vai pārmērīgas instrumentu, ogļu suku, gultņu, turētāju, SDS urbjmašīnu piederumu vai savienojumu, strāvas vada, palīgroktura, pārnēsājama kastīte transportēšanai dēļ. , slīpēšanas plāksne, putekļu savākšanas maiss, putekļu izplūdes caurule, filca paplāksnes, triecienatslēgu tapas un atsperes, kritieni - korpusa lūzumiem, citiem elementiem vai citiem mehāniskiem bojājumiem, dabiskam nolietojumam utt.
 9. Saņemot preci veikalos, pārbaudiet, vai tā nav bojāta un ir pareizi salikta. Pieņemot pasūtījumu no kurjera, pievērsiet uzmanību iepakojumam - ja ir aizdomas - nekavējoties atsaiņojiet to. Atzīmējiet neatbilstības pavadzīmē un noformējiet aktu kurjera vai Stihl pārstāvja klātbūtnē. Ja pēc preču pavadzīmes parakstīšanas redzat preces defektu, mēs nevaram uzņemties atbildību par preces vai iepakojuma bojājumiem. Šajā gadījumā kvalitātes garantija tiks sniegta tikai rūpnīcas defekta gadījumā.
 10. Ja garantijas laikā tiek nomainītas galvenās dzinēja daļas (karteris, kloķvārpsta ar gultņiem, cilindrs ar virzuli), šīm daļām var tikt piešķirts papildu garantijas laiks, atsevišķi vienojoties starp Pārdevēju un Pircēju.