Serviss

SIA Ginalas Latvija nodrošina Fiskars un Gerber servisu, kā arī  Milwaukee preču pēc garantijas servisu. 

Fiskars un Gerber  preces var iesniegt Rīgā reģistrētājā pārstāvniecībā.

Garantijas laikā ražotāja vainas dēļ radušies bojājumi, novēršami ražotāja autorizētajā servisā līdz 30 dienām no produkta nodošanas garantijas servisā dienas. Noskaidrojoties, ka remontam ir nepieciešama detaļa, kas ir jāpiegādā no ārzemēm, gaidīšanas termiņš ir pagarināms līdz 45 dienām. 

Visos gadījumos garantijas apkalpošanu tiek mēģināts veikt pēc iespējas īsākā laikā.Sūtot preci uz garantijas servisu, nepieciešams aizpildīt garantijas apkalpošanas formu un to pievienot pie sūtāmās preces vai atsūtīt uz: instrumenti@ginalas.lv
Sūtot preci uz servisu, nepieciešams pievienot faktūrrēķinu vai citu pirkšanas dokumentu un garantijas apkalpošanas formu.


Pievēršam uzmanību tam, ka:

  • visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces transportēšanu uz servisu un no tā, apmaksā Pircējs;
  • saremontētām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas laiku.


Milwaukee un Makita garantijas servisu nodrošina autorizetie servisa centri:

Milwaukee
SIA I Remontu Serviss
ints@iirs.lv
+371 26428819
Rīga, Juglas iela 14a, LV-1024
https://iirs.lv/

Makita
Makita Oy Latvia
serviss@makita.lv
+371 6796 9564
Vienības gatve 153/1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija
https://www.makita.lv/repair-service.html